Τηλ: 2310-385577
Email: Info@alohagreece.com
FOLLOW US:
Top
Image Alt

Βίντεο

  /  Βίντεο

Videos

Στην πρότυπη Ακαδημία ``Brainland`` στην Βέροια, εκπαιδευτικοί και μαθητές μας καθοδηγούν σε ένα καθημερινό μάθημα του προγράμματος ``ALOHA Mental Arithmetic``.

Οι γονείς του ALOHA είπαν...

Η αρχή, η εξέλιξη και η πορεία των παιδιών στο ALOHA Mental Arithmetic μέσα από τα μάτια των γονέων.

Το 1993, στη Μαλαισία, ο κ Loh Mun Sung ξεκίνησε το πρόγραμμα νοητικής αριθμητικής ALOHA, ένα αρκτικόλεξο για το Abacus Learning of Higher Arithmetic, σχεδιασμένο να διδάξει τον άβακα στα παιδιά.

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, το πρόγραμμα εφαρμόστηκε προοδευτικά στις πέντε ηπείρους, φτάνοντας τελικά σε πάνω από σαράντα χώρες, οι οποίες αποτελούν τώρα το διεθνές δίκτυο της ALOHA Mental Arithmetic.

Το 1993, στη Μαλαισία, ο κ Loh Mun Sung ξεκίνησε το πρόγραμμα νοητικής αριθμητικής ALOHA, ένα αρκτικόλεξο για το Abacus Learning of Higher Arithmetic, σχεδιασμένο να διδάξει τον άβακα στα παιδιά.

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, το πρόγραμμα εφαρμόστηκε προοδευτικά στις πέντε ηπείρους, φτάνοντας τελικά σε πάνω από σαράντα χώρες, οι οποίες αποτελούν τώρα το διεθνές δίκτυο της ALOHA Mental Arithmetic.

Το ALOHA Mental Arithmetic είναι ένα πρόγραμμα διανοητικής ανάπτυξης που μέσω της χρήσης και της οπτικοποίησης του άβακα ενισχύει την ανάπτυξη του εγκεφάλου των μαθητών. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 13 ετών λόγω της αυξημένης πλαστικότητας του εγκεφάλου και της ικανότητας μάθησης.

Μέσω της Νοητικής Αριθμητικής, οι μαθητές μπορούν να εκτελούν διανοητικά απλές (πρόσθεση,αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση) και σύνθετες μαθηματικές πράξεις (τετραγωνικές ρίζες, δυνάμεις, κλάσματα, συναρτήσεις) χωρίς πρόσθετο εξωτερικό αντικείμενο (αριθμομηχανή, υπολογιστή, μολύβι, χαρτί κ.λπ. .) Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρία βασικά εργαλεία: τον άβακα, τη νοητική αριθμητική και διδακτικά παιχνίδια.

Το ALOHA Mental Arithmetic είναι ένα πρόγραμμα διανοητικής ανάπτυξης που μέσω της χρήσης και της οπτικοποίησης του άβακα ενισχύει την ανάπτυξη του εγκεφάλου των μαθητών. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 13 ετών λόγω της αυξημένης πλαστικότητας του εγκεφάλου και της ικανότητας μάθησης.

Μέσω της Νοητικής Αριθμητικής, οι μαθητές μπορούν να εκτελούν διανοητικά απλές (πρόσθεση,αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση) και σύνθετες μαθηματικές πράξεις (τετραγωνικές ρίζες, δυνάμεις, κλάσματα, συναρτήσεις) χωρίς πρόσθετο εξωτερικό αντικείμενο (αριθμομηχανή, υπολογιστή, μολύβι, χαρτί κ.λπ. .) Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρία βασικά εργαλεία: τον άβακα, τη νοητική αριθμητική και διδακτικά παιχνίδια.

Το ALOHA Mental Arithmetic είναι ένα πρόγραμμα διανοητικής ανάπτυξης που μέσω της χρήσης και της οπτικοποίησης του άβακα ενισχύει την ανάπτυξη του εγκεφάλου των μαθητών. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 13 ετών λόγω της αυξημένης πλαστικότητας του εγκεφάλου και της ικανότητας μάθησης.

Μέσω της Νοητικής Αριθμητικής, οι μαθητές μπορούν να εκτελούν διανοητικά απλές (πρόσθεση,αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση) και σύνθετες μαθηματικές πράξεις (τετραγωνικές ρίζες, δυνάμεις, κλάσματα, συναρτήσεις) χωρίς πρόσθετο εξωτερικό αντικείμενο (αριθμομηχανή, υπολογιστή, μολύβι, χαρτί κ.λπ. .) Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρία βασικά εργαλεία: τον άβακα, τη νοητική αριθμητική και διδακτικά παιχνίδια.

Tο πρόγραμμα Νοητικής Αριθμητικής ALOHA έχει ως στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα τόνωσης του εγκεφάλου των παιδιών με έναν ολοκληρωμένο, αισθητικό τρόπο που έχει διάρκεια στον χρόνο, πατώντας τα σωστά «κουμπιά» για να ενισχύθουν τις νευρωνικές τους συνδέσεις.

Το ALOHA αναγνωρίζεται ως μια ισχυρή εκπαιδευτική πρόταση που ως αφετηρία συγχωνεύει τις κλασσικές θεωρίες της παιδικής ηλικίας (Piaget, Montessori, Dewey, Vygotsky) με τις τελευταίες συνεισφορές στην νευροδιδακτική (gamification, συναισθηματική νοημοσύνη, συνεταιριστική εργασία κλπ.). Με αυτόν τον τρόπο, εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται συνεχώς στα πιο πρόσφατα ευρήματα και προς το καλύτερο συμφέρον όλων των μερών.

Tο πρόγραμμα Νοητικής Αριθμητικής ALOHA έχει ως στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα τόνωσης του εγκεφάλου των παιδιών με έναν ολοκληρωμένο, αισθητικό τρόπο που έχει διάρκεια στον χρόνο, πατώντας τα σωστά «κουμπιά» για να ενισχύθουν τις νευρωνικές τους συνδέσεις.

Το ALOHA αναγνωρίζεται ως μια ισχυρή εκπαιδευτική πρόταση που ως αφετηρία συγχωνεύει τις κλασσικές θεωρίες της παιδικής ηλικίας (Piaget, Montessori, Dewey, Vygotsky) με τις τελευταίες συνεισφορές στην νευροδιδακτική (gamification, συναισθηματική νοημοσύνη, συνεταιριστική εργασία κλπ.). Με αυτόν τον τρόπο, εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται συνεχώς στα πιο πρόσφατα ευρήματα και προς το καλύτερο συμφέρον όλων των μερών.

Tο πρόγραμμα Νοητικής Αριθμητικής ALOHA έχει ως στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα τόνωσης του εγκεφάλου των παιδιών με έναν ολοκληρωμένο, αισθητικό τρόπο που έχει διάρκεια στον χρόνο, πατώντας τα σωστά «κουμπιά» για να ενισχύθουν τις νευρωνικές τους συνδέσεις.

Το ALOHA αναγνωρίζεται ως μια ισχυρή εκπαιδευτική πρόταση που ως αφετηρία συγχωνεύει τις κλασσικές θεωρίες της παιδικής ηλικίας (Piaget, Montessori, Dewey, Vygotsky) με τις τελευταίες συνεισφορές στην νευροδιδακτική (gamification, συναισθηματική νοημοσύνη, συνεταιριστική εργασία κλπ.). Με αυτόν τον τρόπο, εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται συνεχώς στα πιο πρόσφατα ευρήματα και προς το καλύτερο συμφέρον όλων των μερών.

Photos