Τηλ: 2310-385577
Email: Info@alohagreece.com
FOLLOW US:
Top
Image Alt

Franchise

  /  Franchise

Έλα κι εσύ στην μεγάλη οικογένεια του ALOHA Mental Arithmetic!

To παγκοσμίως διαπιστευμένο πρόγραμμα του ALOHA Mental Arithmetic ήρθε και στην Ελλάδα και αποκτά συνεχώς καινούρια μέλη!

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης όπως Σχολεία, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης (μη επιδοτούμενα), Κέντρα Ρομποτικής, Υπολογιστών Κ.Α.

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται μέσα στην επιχείρησή σας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο επιμόρφωσης για τα παιδιά!

Τα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα της ALOHA Mental Arithmetic γίνονται πιο αποδοτικά, αποκτούν φωτογραφική μνήμη, αναλυτική ικανότητα και πληθώρα πλεονεκτημάτων που κάνουν την σκέψη τους πιο άμεση και αποτελεσματική. Γι αυτόν τον λόγο βελτιώνεται η πρόοδος τους σε κάθε είδους γνωστικού αντικειμένου. Τα κέντρα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρατηρούν εξέλιξη των μαθητών τους σε όποιες υπηρεσίες προσφέρουν και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να εξελιχθούν, να αναπτύξουν την γνωστική και συναισθηματική τους νοημοσύνη και να υπερέχουν για μια ζωή!

Επίσης, τα βιβλία μας διατίθενται σε πέντε διαφορετικές γλώσσες! Σαν αποτέλεσμα, οι εντολές του προγράμματος μπορούν να διδαχθούν σε όποια γλώσσα παρακολουθούν τα παιδιά βελτιστοποιώντας ακόμη περισσότερο τα οφέλη που λαμβάνουν!

Από την αρχή, μία από τις κύριες αξίες του ALOHA είναι η δέσμευση για την αριστεία, καθιστώντας τον δάσκαλο έναν από τους κεντρικούς πυλώνες του προγράμματος ποιότητας.

Ποιός μπορεί να γίνει δάσκαλος του ALOHA;

Οι δάσκαλοι που διδάσκουν τα μαθήματα του προγράμματος μπορούν να επιλεχθούν από την ALOHA ή τους καθηγητές του Κέντρου, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπαιδευτούν σ τ ο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Για να πιστοποιήσουν κάθε επίπεδο, οι καθηγητές δίνουν εξετάσεις που πρέπει να περάσουν με ελάχιστο βαθμό 80%.

Όλοι τους λαμβάνουν περιοδική κατάρτιση που διανέμεται σε 10 επίπεδα συνολικής διάρκειας 150 ωρών εκπαίδευσης, τα οποία παρέχονται πάντα σε μικρές ομάδες.

Έτσι γίνεται και με όλους τους καθηγητές του ALOHA.

Το τμήμα ποιότητας ALOHA είναι υπεύθυνο για τη θεωρητική και παιδαγωγική εποπτεία του δικτύου του διδακτικού προσωπικού, ενώ το Τμήμα Συντονισμού είναι υπεύθυνο για την παροχή παιδαγωγικής υποστήριξης μέσω εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το πρόγραμμα κατάρτισης ALOHA για τους εκπαιδευτικούς έχει χορηγηθεί με τη διεθνή διακριτική σήμανση ποιότητας ISO 9001: 2008

Έλα κι εσύ στην μεγάλη οικογένεια του ALOHA Mental Arithmetic!

To παγκοσμίως διαπιστευμένο πρόγραμμα του ALOHA Mental Arithmetic ήρθε και στην Ελλάδα και αποκτά συνεχώς καινούρια μέλη!

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης όπως Σχολεία, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης (μη επιδοτούμενα), Κέντρα Ρομποτικής, Υπολογιστών Κ.Α.

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται μέσα στην επιχείρησή σας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο επιμόρφωσης για τα παιδιά!

Τα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα της ALOHA Mental Arithmetic γίνονται πιο αποδοτικά, αποκτούν φωτογραφική μνήμη, αναλυτική ικανότητα και πληθώρα πλεονεκτημάτων που κάνουν την σκέψη τους πιο άμεση και αποτελεσματική. Γι αυτόν τον λόγο βελτιώνεται η πρόοδος τους σε κάθε είδους γνωστικού αντικειμένου. Τα κέντρα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρατηρούν εξέλιξη των μαθητών τους σε όποιες υπηρεσίες προσφέρουν και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να εξελιχθούν, να αναπτύξουν την γνωστική και συναισθηματική τους νοημοσύνη και να υπερέχουν για μια ζωή!

Επίσης, τα βιβλία μας διατίθενται σε πέντε διαφορετικές γλώσσες! Σαν αποτέλεσμα, οι εντολές του προγράμματος μπορούν να διδαχθούν σε όποια γλώσσα παρακολουθούν τα παιδιά βελτιστοποιώντας ακόμη περισσότερο τα οφέλη που λαμβάνουν!

Από την αρχή, μία από τις κύριες αξίες του ALOHA είναι η δέσμευση για την αριστεία, καθιστώντας τον δάσκαλο έναν από τους κεντρικούς πυλώνες του προγράμματος ποιότητας.

Ποιός μπορεί να γίνει δάσκαλος του ALOHA;

Οι δάσκαλοι που διδάσκουν τα μαθήματα του προγράμματος μπορούν να επιλεχθούν από την ALOHA ή τους καθηγητές του Κέντρου, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπαιδευτούν σ τ ο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Για να πιστοποιήσουν κάθε επίπεδο, οι καθηγητές δίνουν εξετάσεις που πρέπει να περάσουν με ελάχιστο βαθμό 80%.

Όλοι τους λαμβάνουν περιοδική κατάρτιση που διανέμεται σε 10 επίπεδα συνολικής διάρκειας 150 ωρών εκπαίδευσης, τα οποία παρέχονται πάντα σε μικρές ομάδες.

Έτσι γίνεται και με όλους τους καθηγητές του ALOHA.

Το τμήμα ποιότητας ALOHA είναι υπεύθυνο για τη θεωρητική και παιδαγωγική εποπτεία του δικτύου του διδακτικού προσωπικού, ενώ το Τμήμα Συντονισμού είναι υπεύθυνο για την παροχή παιδαγωγικής υποστήριξης μέσω εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το πρόγραμμα κατάρτισης ALOHA για τους εκπαιδευτικούς έχει χορηγηθεί με τη διεθνή διακριτική σήμανση ποιότητας ISO 9001: 2008

Έλα κι εσύ στην μεγάλη οικογένεια του ALOHA Mental Arithmetic!

To παγκοσμίως διαπιστευμένο πρόγραμμα του ALOHA Mental Arithmetic ήρθε και στην Ελλάδα και αποκτά συνεχώς καινούρια μέλη!

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης όπως Σχολεία, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης (μη επιδοτούμενα), Κέντρα Ρομποτικής, Υπολογιστών Κ.Α.

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται μέσα στην επιχείρησή σας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο επιμόρφωσης για τα παιδιά!

Τα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα της ALOHA Mental Arithmetic γίνονται πιο αποδοτικά, αποκτούν φωτογραφική μνήμη, αναλυτική ικανότητα και πληθώρα πλεονεκτημάτων που κάνουν την σκέψη τους πιο άμεση και αποτελεσματική. Γι αυτόν τον λόγο βελτιώνεται η πρόοδος τους σε κάθε είδους γνωστικού αντικειμένου. Τα κέντρα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρατηρούν εξέλιξη των μαθητών τους σε όποιες υπηρεσίες προσφέρουν και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να εξελιχθούν, να αναπτύξουν την γνωστική και συναισθηματική τους νοημοσύνη και να υπερέχουν για μια ζωή!

Επίσης, τα βιβλία μας διατίθενται σε πέντε διαφορετικές γλώσσες! Σαν αποτέλεσμα, οι εντολές του προγράμματος μπορούν να διδαχθούν σε όποια γλώσσα παρακολουθούν τα παιδιά βελτιστοποιώντας ακόμη περισσότερο τα οφέλη που λαμβάνουν!

Από την αρχή, μία από τις κύριες αξίες του ALOHA είναι η δέσμευση για την αριστεία, καθιστώντας τον δάσκαλο έναν από τους κεντρικούς πυλώνες του προγράμματος ποιότητας.

Ποιός μπορεί να γίνει δάσκαλος του ALOHA;

Οι δάσκαλοι που διδάσκουν τα μαθήματα του προγράμματος μπορούν να επιλεχθούν από την ALOHA ή τους καθηγητές του Κέντρου, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπαιδευτούν σ τ ο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Για να πιστοποιήσουν κάθε επίπεδο, οι καθηγητές δίνουν εξετάσεις που πρέπει να περάσουν με ελάχιστο βαθμό 80%.

Όλοι τους λαμβάνουν περιοδική κατάρτιση που διανέμεται σε 10 επίπεδα συνολικής διάρκειας 150 ωρών εκπαίδευσης, τα οποία παρέχονται πάντα σε μικρές ομάδες.

Έτσι γίνεται και με όλους τους καθηγητές του ALOHA.

Το τμήμα ποιότητας ALOHA είναι υπεύθυνο για τη θεωρητική και παιδαγωγική εποπτεία του δικτύου του διδακτικού προσωπικού, ενώ το Τμήμα Συντονισμού είναι υπεύθυνο για την παροχή παιδαγωγικής υποστήριξης μέσω εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το πρόγραμμα κατάρτισης ALOHA για τους εκπαιδευτικούς έχει χορηγηθεί με τη διεθνή διακριτική σήμανση ποιότητας ISO 9001: 2008

Έλα κι εσύ στην μεγάλη οικογένεια του ALOHA Mental Arithmetic!

Γιατί ALOHA;

Παιδιά προετοιμασμένα για το μέλλον

Η κοινωνία μας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη και ανταγωνιστική, οπότε είναι θεμελιώδες να παρέχουμε στα παιδιά βασικά εργαλεία και στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Στην Ελλάδα από το 2019

Το πρόγραμμα της ALOHA ξεκίνησε δυναμικά και στην Ελλάδα και καλεί μαθητές και επιχειρήσεις να γίνουν μέλος της μεγάλης οικογένειάς του!

Γενική αναφορά

Το ALOHA Mental Arithmetic ιδρύθηκε το 1993 και έχει Κέντρα σε περισσότερες από 40 χώρες στις 5 ηπείρους, φτάνοντας τους 4εκ. μαθητές σε όλο τον κόσμο.

Δέσμευση στην ποιότητα

Το ALOHA Mental Arithmetic έχει χορηγηθεί με το διεθνές σήμα ποιότητας ISO 9001: 2008

Το προφίλ των δασκάλων

Οι δάσκαλοι της ALOHA θα πρέπει να έχουν σχέση με τον κλάδο της εκπαίδευσης, να είναι εύστροφοι, ευχάριστοι, να πιστεύουν και να υποστηρίζουν το όραμα του προγράμματος

Πολύ περισσότερα από έναν άβακα

Οι μαθητές ALOHA όχι μόνο βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στον υπολογισμό , αλλά αναπτύσσουν και άλλες δεξιότητες πολύ σημαντικές όπως αυτοπεποίθηση, προσοχή και συγκέντρωση, ικανότητα ανάλυσης …

Οι επιστημονικές μας έρευνες

Το ALOHA διαθέτει δικές του επιστημονικές έρευνες που αποδεικνύουν ότι οι μαθητές τους ενισχύουν τις δεξιότητές τους και βελτιώνουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση.

Διασκεδαστικό και ενθαρρυντικό

Ο John Neuron, τα μετάλλια των κινήτρων, τα πρωταθλήματα, ο Dr. Distraction, τα παιχνίδια στην τάξη, οι οικογενειακές δραστηριότητες …

Το σύμπαν ALOHA σχεδιάστηκε για να συνδεθεί με τους μαθητές, τους γονείς και τους δασκάλους.

Ικανοποιημένοι γονείς και παιδιά

Σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια ικανοποίησης στην Ισπανία, πάνω από το 92% των γονέων επιβεβαιώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα και το 91% των παιδιών δηλώνουν πως διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ALOHA.

Γιατί ALOHA;

Παιδιά προετοιμασμένα για το μέλλον

Η κοινωνία μας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη και ανταγωνιστική, οπότε είναι θεμελιώδες να παρέχουμε στα παιδιά βασικά εργαλεία και στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Στην Ελλάδα από το 2019

Το πρόγραμμα της ALOHA ξεκίνησε δυναμικά και στην Ελλάδα και καλεί μαθητές και επιχειρήσεις να γίνουν μέλος της μεγάλης οικογένειάς του!

Γενική αναφορά

Το ALOHA Mental Arithmetic ιδρύθηκε το 1993 και έχει Κέντρα σε περισσότερες από 40 χώρες στις 5 ηπείρους, φτάνοντας τους 4εκ. μαθητές σε όλο τον κόσμο.

Δέσμευση στην ποιότητα

Το ALOHA Mental Arithmetic έχει χορηγηθεί με το διεθνές σήμα ποιότητας ISO 9001: 2008

Το προφίλ των δασκάλων

Οι δάσκαλοι της ALOHA θα πρέπει να έχουν σχέση με τον κλάδο της εκπαίδευσης, να είναι εύστροφοι, ευχάριστοι, να πιστεύουν και να υποστηρίζουν το όραμα του προγράμματος

Πολύ περισσότερα από έναν άβακα

Οι μαθητές ALOHA όχι μόνο βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στον υπολογισμό , αλλά αναπτύσσουν και άλλες δεξιότητες πολύ σημαντικές όπως αυτοπεποίθηση, προσοχή και συγκέντρωση, ικανότητα ανάλυσης …

Οι επιστημονικές μας έρευνες

Το ALOHA διαθέτει δικές του επιστημονικές έρευνες που αποδεικνύουν ότι οι μαθητές τους ενισχύουν τις δεξιότητές τους και βελτιώνουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση.

Διασκεδαστικό και ενθαρρυντικό

Ο John Neuron, τα μετάλλια των κινήτρων, τα πρωταθλήματα, ο Dr. Distraction, τα παιχνίδια στην τάξη, οι οικογενειακές δραστηριότητες …

Το σύμπαν ALOHA σχεδιάστηκε για να συνδεθεί με τους μαθητές, τους γονείς και τους δασκάλους.

Ικανοποιημένοι γονείς και παιδιά

Σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια ικανοποίησης στην Ισπανία, πάνω από το 92% των γονέων επιβεβαιώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα και το 91% των παιδιών δηλώνουν πως διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ALOHA.

Γιατί ALOHA;

Παιδιά προετοιμασμένα για το μέλλον

Η κοινωνία μας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη και ανταγωνιστική, οπότε είναι θεμελιώδες να παρέχουμε στα παιδιά βασικά εργαλεία και στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Στην Ελλάδα από το 2019

Το πρόγραμμα της ALOHA ξεκίνησε δυναμικά και στην Ελλάδα και καλεί μαθητές και επιχειρήσεις να γίνουν μέλος της μεγάλης οικογένειάς του!

Γενική αναφορά

Το ALOHA Mental Arithmetic ιδρύθηκε το 1993 και έχει Κέντρα σε περισσότερες από 40 χώρες στις 5 ηπείρους, φτάνοντας τους 4εκ. μαθητές σε όλο τον κόσμο.

Δέσμευση στην ποιότητα

Το ALOHA Mental Arithmetic έχει χορηγηθεί με το διεθνές σήμα ποιότητας ISO 9001: 2008

Το προφίλ των δασκάλων

Οι δάσκαλοι της ALOHA θα πρέπει να έχουν σχέση με τον κλάδο της εκπαίδευσης, να είναι εύστροφοι, ευχάριστοι, να πιστεύουν και να υποστηρίζουν το όραμα του προγράμματος

Πολύ περισσότερα από έναν άβακα

Οι μαθητές ALOHA όχι μόνο βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στον υπολογισμό , αλλά αναπτύσσουν και άλλες δεξιότητες πολύ σημαντικές όπως αυτοπεποίθηση, προσοχή και συγκέντρωση, ικανότητα ανάλυσης …

Οι επιστημονικές μας έρευνες

Το ALOHA διαθέτει δικές του επιστημονικές έρευνες που αποδεικνύουν ότι οι μαθητές τους ενισχύουν τις δεξιότητές τους και βελτιώνουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση.

Διασκεδαστικό και ενθαρρυντικό

Ο John Neuron, τα μετάλλια των κινήτρων, τα πρωταθλήματα, ο Dr. Distraction, τα παιχνίδια στην τάξη, οι οικογενειακές δραστηριότητες …

Το σύμπαν ALOHA σχεδιάστηκε για να συνδεθεί με τους μαθητές, τους γονείς και τους δασκάλους.

Ικανοποιημένοι γονείς και παιδιά

Σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια ικανοποίησης στην Ισπανία, πάνω από το 92% των γονέων επιβεβαιώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα και το 91% των παιδιών δηλώνουν πως διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ALOHA.