Τηλ: 2310-385577
Email: Info@alohagreece.com
FOLLOW US:
Top
Image Alt

4 ετών

  /  4 ετών

Γνωρίστε το νέο προγραμμα συναισθηματικής νοημοσύνης Kinder Tiny tots για παιδιά προσχολικής ηλικίας!

Kinder Tiny Tots

Το πρόγραμμα Kinder Tiny Tots απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με σκοπό να εργαστούν πάνω στους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης με γνώμονα την λογικο-μαθηματική σκέψη. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να κατακτήσουν οι μαθητές την απαραίτητη γνώση προκειμένου να αποκτήσουν στο έπακρο τα οφέλη του προγράμματος ALOHA Tiny Tots και βασίζεται σε τρία κύρια εργαλεία:
· Την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης
· Την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης
· Τον άβακα

Γνωρίστε το νέο προγραμμα συναισθηματικής νοημοσύνης Kinder Tiny tots για παιδιά προσχολικής ηλικίας!

Kinder Tiny Tots

Το πρόγραμμα Kinder Tiny Tots απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με σκοπό να εργαστούν πάνω στους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης με γνώμονα την λογικο-μαθηματική σκέψη. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να κατακτήσουν οι μαθητές την απαραίτητη γνώση προκειμένου να αποκτήσουν στο έπακρο τα οφέλη του προγράμματος ALOHA Tiny Tots και βασίζεται σε τρία κύρια εργαλεία:
· Την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης
· Την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης
· Τον άβακα

Θεωρία των 8
τύπων νοημοσύνης του Howard Gardner

Δουλεύοντας στην θεωρία των 8 τύπων νοημοσύνης του Howard Gardner στην τάξη, οι μαθητές θα αναπτύξουν ικανότητες όλων των τύπων όπως: · Κοινωνική ευστροφία
· Δημιουργικότητα
· Κινητικές δεξιότητες
· Λύση προβλημάτων με λογικό τρόπο και ευρηματικότητα

Θεωρία των 8
τύπων νοημοσύνης του Howard Gardner

Δουλεύοντας στην θεωρία των 8 τύπων νοημοσύνης του Howard Gardner στην τάξη, οι μαθητές θα αναπτύξουν ικανότητες όλων των τύπων όπως: · Κοινωνική ευστροφία
· Δημιουργικότητα
· Κινητικές δεξιότητες
· Λύση προβλημάτων με λογικό τρόπο και ευρηματικότητα

Θεωρία των 8
τύπων νοημοσύνης του Howard Gardner

Δουλεύοντας στην θεωρία των 8 τύπων νοημοσύνης του Howard Gardner στην τάξη, οι μαθητές θα αναπτύξουν ικανότητες όλων των τύπων όπως: · Κοινωνική ευστροφία
· Δημιουργικότητα
· Κινητικές δεξιότητες
· Λύση προβλημάτων με λογικό τρόπο και ευρηματικότητα

Στο πρόγραμμα Kinder Tiny Tots εργαζόμαστε με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη με το εργαλείο “Η ρόδα των συναισθημάτων”, μέσω του οποίου οι μαθητές θα αναγνωρίσουν και θα μάθουν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους και να επικοινωνούν καλύτερα με τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους.

Το Kinder Tiny Tots συγχωνεύει τη μάθηση και τη χρήση του άβακα με την θεωρία των πολλαπλών ειδών νοημοσύνης του Howard Gardner, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένοι στόχοι:
• Αναγνώριση και γραφή αριθμών από το 1 έως το 9
• Χρήση αριθμών με λογική ακολουθία και αναγνώριση συμβόλων
• Αναγνώριση αριθμών στον άβακα
• Χρήση σωστών κινήσεων κατά τη χρήση του άβακα
• Βελτίωση χωρικού προσανατολισμού
• Ταυτοποίηση και έκφραση συναισθημάτων
• Ανάπτυξη της ομαδικής εργασίας
• Βελτίωση παρατηρητικότητας
• Βελτίωση των δεξιοτήτων συντονισμού της κίνησης
• Βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων
• Προσαρμογή του μαθητή στο σχολικό σύστημα

Στο πρόγραμμα Kinder Tiny Tots εργαζόμαστε με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη με το εργαλείο “Η ρόδα των συναισθημάτων”, μέσω του οποίου οι μαθητές θα αναγνωρίσουν και θα μάθουν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους και να επικοινωνούν καλύτερα με τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους.

Το Kinder Tiny Tots συγχωνεύει τη μάθηση και τη χρήση του άβακα με την θεωρία των πολλαπλών ειδών νοημοσύνης του Howard Gardner, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένοι στόχοι:
• Αναγνώριση και γραφή αριθμών από το 1 έως το 9
• Χρήση αριθμών με λογική ακολουθία και αναγνώριση συμβόλων
• Αναγνώριση αριθμών στον άβακα
• Χρήση σωστών κινήσεων κατά τη χρήση του άβακα
• Βελτίωση χωρικού προσανατολισμού
• Ταυτοποίηση και έκφραση συναισθημάτων
• Ανάπτυξη της ομαδικής εργασίας
• Βελτίωση παρατηρητικότητας
• Βελτίωση των δεξιοτήτων συντονισμού της κίνησης
• Βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων
• Προσαρμογή του μαθητή στο σχολικό σύστημα