Τηλ: 2310-385577
Email: Info@alohagreece.com
FOLLOW US:
Top

Ο άβακας, το εργαλείο της μάθησης

Στην νοητική αριθμητική ALOHA οι μαθητές μαθαίνουν να εκτελούν αριθμητικές πράξεις μέσω της νοητικής αριθμητικής του άβακα.

Το άβακας είναι ένα αρχαίο εργαλείο υπολογισμού του οποίου η χρήση εξακολουθεί να ισχύει στην ανατολική κουλτούρα. Πρόκειται για τον πρόδρομο της τρέχουσας αριθμομηχανής και του σύγχρονου υπολογιστή και είναι επίσης ένα ιδανικό εργαλείο για την ανάπτυξη της δυνατότητας απεικόνισης.

Μεταξύ όλων των τύπων άβακα που υπάρχουν, το ALOHA Mental Arithmetic χρησιμοποιεί την κινέζικη έκδοση, που ονομάζεται Soroban.

Με το πρόγραμμα νοητικής αριθμητικής ALOHA των δύο ωρών τάξης την εβδομάδα και με την πρακτική των πέντε έως δέκα λεπτών την ημέρα, τα παιδιά είναι σε θέση να κάνουν πράξεις χωρίς τον άβακα, επειδή οι κινήσεις του άβακα εσωτερικοποιούνται και απεικονίζονται στο μυαλό τους. Με αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να εκτελούν μαθηματικές πράξεις διαφορετικής δυσκολίας, όλο και πιο γρήγορα και χωρίς να χρησιμοποιούν τον άβακα, το μολύβι ή το χαρτί.

Με τη χρήση του άβακα τα παιδιά αναπτύσσουν και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, ειδικά το δεξί ημισφαίριο. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι μόνο σε θέση να απεικονίσουν τον άβακα, αλλά και να βελτιώσουν άλλες ικανότητες που σχετίζονται με τη μάθηση, όπως συγκέντρωση, προσοχή ή μνήμη.

Η βελτίωση είναι ορατή στο σχολείο, αλλά μακροπρόθεσμα, τα οφέλη είναι για μια ζωή, αφού η απεικόνιση μας επιτρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

Ο άβακας, το εργαλείο της μάθησης

Post a Comment